Ściana z siatki – zabawa przy asekuracji zabezpieczeń alpinistycznych. Zadaniem uczestników jest przejście po ruchomej siatce z jednej strony na drugą.
Jako dodatkowe zadanie uczestnicy mogą ściągać z siatki podwieszane przedmioty.